مزایای ما

سابقه ی 28 ساله

استفاده از کارشناسان و متخصصان با تجربه و کارآمد در صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی و سابقه ی 28 ساله.

مجموعه ی واحد

برخورداری ازکارخانه ی مستقل در تولید مکمل های تخصصی، کارخانه ی تولید کنسانتره و کارخانه ی تولید خوراک کامل در یک مجموعه ی واحد.

مشاوره به مشتریان

بهره مندی از گروه پشتیبان متخصص به منظور مشاوره به مشتریان در زمینه مدیریت تغذیه و پرورش .

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری مستمر دوره های آموزشی بازرگانی و تخصصی ویژه کارکنان و همچنین برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی با حضور نماینده های شرکت در استانهای مختلف و ارتباط مستقیم با مشتریان جهت بهبود خدمات، شناسایی نیازهای جدید مشتریان و تحقق آنها .

پیشرفت علمی در تولید

داشتن گروه تحقیق و توسعه جهت شناسایی و ارائه آخرین پیشرفت های علمی در زمینه ی تغذیه و پرورش و بکارگیری آنها در تولید محصولات .

دارنده ی گواهینامه WFSO

اولین دارنده ی گواهینامه WFSO از سازمان ایمنی غذا و دارو .

آزمایشگاه تخصصی، مدرن

کنترل کیفی مواد اولیه درکلیه مراحل ورود تا تبدیل شدن آنها به محصول نهایی، با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی، مدرن و دقیق.

متعهد بودن شرکت

متعهد بودن شرکت به استفاده از مواد اولیه با کیفیت ممتاز و منابع معتبر جهت تولید محصولات باکیفیت.