خوکچه هندی

تاپ‌فید خوکچه هندی خوراک کامل پلت‌شده برای خوکچه هندی است که با توجه به تحقيقات صورت گرفته برای تأمين نيازمندی‌ها و حفظ سلامت خوکچه هندی فرموله و توليد شده‌است. در توليد تاپ‌فيد از مواد طبیعی، ریز‌مغذی‌ها و محصولات گياهی مرغوب، بهره‌گرفته‌شده‌است.

خرگوش و خوکچه هندی

تاپ‌فید خرگوش و خوکچه هندی خوراک کامل پلت‌شده برای خرگوش و خوکچه هندی است که با توجه به تحقيقات صورت گرفته برای تأمين نيازمندی‌ها و حفظ سلامت خرگوش و خوکچه هندی فرموله و توليد شده‌است. در توليد تاپ‌فيد از مواد طبیعی، ریز‌مغذی‌ها و محصولات گياهی مرغوب، بهره‌گرفته‌شده‌است.

همستر

تاپ‌فید همستر، خوراک کامل پلت‌شده جهت استفاده اختصاصی همستر می‌باشد که با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته برای تأمين نیاز‌مندی‌ها و حفظ سلامت همستر فرموله و تولید‌شده‌است. در توليد تاپ‌فید، از مواد طبیعی، ریز‌مغذی‌ها و محصولات گياهی مرغوب بهره‌گرفته‌شده‌است.

خوراک آجیلی جوند‌گان

خوراک آجیلی جوند‌گان (خرگوش‌ها، خوکچه هندی، همستر و چين‌چیلا) محصولی است که با درنظر‌گرفتن عادت‌های غذايی اين دسته از حيوانات در طبیعت طراحی‌شده و ترکيبات آنها به‌گونه‌ای است که می‌تواند احتياجات بيولوژیکی آنها را به‌طور کامل تأمين‌نمايد.

اين ترکيب به صورت ویژه، به‌عنوان خوراکی کامل برای جوند‌گان تولید‌شده‌است که حاوی اسید‌های‌آمينه، ویتامين‌ها و مواد معدنی موردنياز برای رشد و نگهداری اين گونه از حيوانات می‌باشد. در توليد اين محصول، توجه خاصی به ميزان ويتامين A و C موجود در آن شده‌است تا با تأمين سطوح مطلوب از احتياجات اين حيوانات، از بروز بيماری‌های بيولوژیکی ناشی از کمبود آنها جلوگیری‌کند.

میوه خشک

مخلوطی از ميوه‌های تازه خشک‌شده که می‌توانند به‌عنوان خوراک تشويقی به حيوانات خانگی داده‌شود و حاوی سطوح بالایی از ویتامين‌ها و مواد معدنی هستند و خوراکی 100 درصد طبیعی، عاری از نگهدارنده و افزودنی است.

پوشال (بستر بهداشتی برای حيوانات کوچک)

تراشه‌های چوب فرآورده‌ای طبیعی جهت استفاده به‌عنوان بستر همه‌ی حيوانات کوچک مانند گربه، جوند‌گان و پرند‌گان بوده و به‌واسطه‌ غربال‌شدن، فاقد گرد و غبار می‌باشد که احتمال بروز واکنش‌های تنفسی در حيوان را کاهش‌می‌دهد و به دليل خاصیت جذب بالا و کاهش بو‌های نامطبوع، بستری ايمن، فاقد مسموميت و ايده‌آل محسوب‌می‌شود.

یونجه

یونجه خوراکی مکمل برای خرگوش‌ها، خوکچه‌ هندی، چين‌چیلا و سایر پستانداران علف‌خوار کوچک است که با دقت ویژه انتخاب، برداشت و خشک‌شده است و به دليل داشتن الياف بالا عملکرد فیزیولوژیک روده‌ها را بهبود‌می‌بخشد و در عين‌حال موجب فرسایش صحيح دندان‌ها خواهد‌شد.

خرگوش

تاپ‌فید خرگوش خوراک کامل پلت‌شده برای خرگوش است که با توجه به تحقيقات صورت گرفته برای تأمين نيازمندی‌ها و حفظ سلامت خرگوش فرموله و توليد شده‌است. در توليد تاپ‌فيد از مواد طبیعی، ریز‌مغذی‌ها و محصولات گياهی مرغوب، بهره‌گرفته‌شده‌است.