خوراک کیتن(خوراک بچه گربه)

غذای خشک بچه گربه با توجه به احتياجات غذايی بچه گربه‌ها از مواد اوليه ارگانيک و طبيعی توليد شده و موجب رشد و سلامت حيوان می‌گردد. اين ترکيب خوراکی شامل اسید‌های‌آمينه، ويتامين‌ها و مواد معدنی مورد نیاز آنها است. در توليد اين محصول، توجه ویژه‌ای به ميزان منیزيم و تائورين شده است. در فرمولاسيون اين خوراک به سلامت دستگاه گوارش، سیستم ايمنی، بينايی و اسکلتی توجه ویژه‌ای شده‌است.

خوراک ایندور ادالت(گربه بالغ)

غذای خشک گربه بالغ با توجه به احتياجات غذايی آنها از مواد اوليه ارگانيک و طبيعی توليد شده و موجب سلامت و شادابی حيوان می‌گردد. اين ترکيب خوراکی به صورت ویژه و کامل برای گربه‌های بالغ توليد‌شده‌است که حاوی اسید‌های آمينه، ويتامين‌ها و مواد معدنی مورد نياز آنها می‌باشد. در توليد اين محصول، توجه ویژه‌ای به ميزان اسیدیته ادرار، منیزيم و تائورين شده‌است. در فرمولاسيون اين خوراک به سلامت دستگاه گوارش، سیستم‌های ايمنی، کليوی، اسکلتی و قلب و عروق توجه ویژه‌ای شده‌است.

خاک گربه

خاک گربه امکان عمل دفع را برای گربه فراهم‌ساخته و با درنظر‌گرفتن حساسیت گربه‌ها به بو، اين محصول به خوبی بو‌های نامطبوع را جذب‌می‌کند.