مشاهده همه 6 نتیجه

مکمل مرغ تخمگذار معدنی

مواد معدنی مانند روی و منگنز در پردرآوری و رشد مطلوب استخوان‌ها نقش‌دارند. کمبود مواد معدنی مانند مس و منگنز بر تشکيل غشا‌های پوسته، ساختمان و ضخامت پوسته و توليد تخم‌مرغ تأثیر‌می‌گذارد؛ بنابراين استفاده از مکمل‌های معدنی اختصاصی هر يک از نژاد‌ها، توليد مطلوب تخم‌مرغ در کل دوره‌ی تخمگذاری را تضمين‌می‌نمايد.

مزايا:  

 • فرموله‌شده براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از نژاد‌ها
 • استفاده از مواد اوليه‌ی باکیفیت و معتبر
 • تولید مکمل‌های ویژه برای دور‌ه‌های پرورش و توليد

روش مصرف و شرایط نگهداری:

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه به همراه 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در هر یک تن خوراک
 • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور نگهداری‌شود.

مکمل مرغ تخمگذار ویتامینه

ويتامين‌ها در مرغ‌های تخمگذار نقش بسیار مهمی در تولید تخم‌مرغ دارند. ویتامين D3 در متابوليسم استخوان و استفاده‌ی بهینه از کلسیم و فسفر ضروری است. اين ويتامين در متابولیسم کلسیم و فسفر برای تشکیل پوسته‌ی تخم‌مرغ نقش مهمی برعهده‌دارد به‌طوری که عدم تأمين سطح ويتامين D3 موردنیاز پرنده سبب کاهش ضخامت پوسته‌ی تخم‌مرغ و کاهش توليد تخم‌مرغ می‌شود.

مزايا: 

 • فرموله‌شده براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از نژاد‌ها
 • استفاده از مواد اوليه‌ی باکیفیت و معتبر
 • تولید مکمل‌های ویژه برای دور‌ه‌های پرورش و توليد

روش مصرف و شرایط نگهداری:

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه به همراه 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در هر یک تن خوراک
 • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور نگهداری‌شود.

مکمل مرغ گوشتی معدنی

مکمل‌ معدنی عبارتند از مخلوط مواد غیرآلی که به مقدار لازم به خوراک اضافه گردیده و جهت فعالیت‌های بیولوژیک و تنظیم متابولیسم طبیعی بدن ضروری می­باشند. مکمل­های معدنی شامل مخلوط مواد معدنی ریز مقدار و عناصر کمیاب با کمیت و کیفیت مناسب جهت تأمین مواد مغذی­، کارایی مطلوب خوراک، پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کمبود آنها، مقابله با استرس­ها و حفظ تولید در سطح مطلوب به سایر اقلام جیره اضافه می­گردند.

مزايا:

 • تأمين ويتامين‌ها و مواد معدنی مورد نياز هر سویه براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از آنها
 • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
 • تأمين نياز‌های پرنده به منظور رشد مطلوب، بهبود عملکرد و ضريب‌تبديل

روش مصرف و شرایط نگهداری:

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
 • در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.
 • بسته‌بندی در کيسه‌های کامپوزيت 25 کیلوگرمی

مکمل مرغ گوشتی ویتامینه

مکمل‌ ويتامينه عبارتند از مخلوط ویتامین­های لازم و ضروری با کمیت و کیفیت مناسب که برای تأمین ویتامین‌های مورد نیاز و کارایی مطلوب خوراک، پیشگیری از بیماری­های ناشی از کمبود آنها و مقابله با استرس­ها و حفظ تولید در سطح مطلوب به سایر اقلام خوراک اضافه می­شوند.

مزايا:

 • تأمين ويتامين‌ها و مواد معدنی مورد نياز هر سویه براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از آنها
 • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
 • تأمين نياز‌های پرنده به منظور رشد مطلوب، بهبود عملکرد و ضريب‌تبديل

روش مصرف و شرایط نگهداری:

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
 • در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.

بسته‌بندی در کيسه‌های کامپوزيت 25 کیلوگرمی

مکمل مرغ مادر معدنی

مرغ‌های مادر جهت تولید تخم‌مرغ به منظور جوجه‌درآوری اهمیت بسیار ویژه‌ای در صنعت طيور دارند. تأمين کامل احتياجات غذایی مرغ‌های مادر به منظور توليد تخم‌مرغ‌های بارور، توليد تخم‌مرغ‌های با پوسته‌ی ضخيم جهت جلوگیری از شکسته‌شدن آنها حين حمل‌و‌نقل، تأمين نياز‌های ويتامينه و معدنی جنين جوجه‌ها طی دوره‌ی انکوباسيون، جلوگیری از مرگ و میر جنينی و توليد تخم‌مرغ‌های با وزن مطلوب جهت توليد جوجه‌های با وزن آغازين مطلوب بسیار حائز اهميت است. به همین دليل استفاده از منابع مکمل ويتامينه و معدنی مناسب و با کيفيت، در دوره‌‌های پرورش و توليد مرغ‌های مادر توصيه‌می‌شود. این شرکت علاوه بر توليد مکمل‌های ويتامينه و معدنی براساس راهنمای مديریتی هر يک از سویه‌ها، مکمل‌های ویژه‌ای را با فرمولاسيون اختصاصی خود نيز توليد‌می‌کند.

مزایا

 • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
 • تأمين تمامی نياز‌های ويتامينی و معدنی مرغ‌های مادر براساس جدید‌ترين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از سویه‌ها
 • فرمولاسیون اختصاصی مکمل‌های مرغ مادر جهت افزايش جوجه‌درآوری و سلامت مرغ مادر و جوجه‌ها

 روش مصرف و نگهداری: 

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
 • بسته‌بندی در پاکت‌های کامپوزیت 25 کيلوگرمی
 • در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.

مکمل مرغ مادر ویتامینه

مرغ‌های مادر جهت تولید تخم‌مرغ به منظور جوجه‌درآوری اهمیت بسیار ویژه‌ای در صنعت طيور دارند. تأمين کامل احتياجات غذایی مرغ‌های مادر به منظور توليد تخم‌مرغ‌های بارور، توليد تخم‌مرغ‌های با پوسته‌ی ضخيم جهت جلوگیری از شکسته‌شدن آنها حين حمل‌و‌نقل، تأمين نياز‌های ويتامينه و معدنی جنين جوجه‌ها طی دوره‌ی انکوباسيون، جلوگیری از مرگ و میر جنينی و توليد تخم‌مرغ‌های با وزن مطلوب جهت توليد جوجه‌های با وزن آغازين مطلوب بسیار حائز اهميت است. به همین دليل استفاده از منابع مکمل ويتامينه و معدنی مناسب و با کيفيت، در دوره‌‌های پرورش و توليد مرغ‌های مادر توصيه‌می‌شود. این شرکت علاوه بر توليد مکمل‌های ويتامينه و معدنی براساس راهنمای مديریتی هر يک از سویه‌ها، مکمل‌های ویژه‌ای را با فرمولاسيون اختصاصی خود نيز توليد‌می‌کند.

مزایا

 • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
 • تأمين تمامی نياز‌های ويتامينی و معدنی مرغ‌های مادر براساس جدید‌ترين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از سویه‌ها
 • فرمولاسیون اختصاصی مکمل‌های مرغ مادر جهت افزايش جوجه‌درآوری و سلامت مرغ مادر و جوجه‌ها

 روش مصرف و نگهداری: 

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
 • بسته‌بندی در پاکت‌های کامپوزیت 25 کيلوگرمی
 • در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.