مشاهده همه 4 نتیجه

خوراک ماهیان خاویاری

کنسانتره 10 درصد افزودنی خوراک ماهیان خاویاری:

مزایا:

 • حاوی اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها و مواد معدنی مورد نیاز ماهیان خاویاری
 • کاهش تلفات و افزایش ایمنی
 • حاوی محرک‌های رشد، ایمنی و سین‌بیوتیک
 • کاهش ضریب تبدیل غذایی
 • افزایش میزان ماندگاری

آنالیز تقریبی کنسانتره 10 درصد خوراک ماهیان خاویاری

انرژی قابل متابولیسم پروتئین خام کلسیم سدیم فسفر کل فیبر خام متیونین (قابل‌هضم) متیونین + سیستین لیزین (قابل‌هضم) ترئونین (قابل‌هضم)
1900 37 5/15 1/5 5/2 2/5 9 4/9 5/4 9/2

 

نوع بسته‌بندی:

پاکت‌های 25 کیلوگرمی

میزان مصرف و شرایط نگهداری:

به میزان 100 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک استفاده‌شود. محصول تا مدت 6 ماه پس از تولید قابلیت ماندگاری دارد. در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد، بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرندگان و جوند‌گان نگهداری‌شود.

خوراک ماهیان سردابی (قزل‌آلا)

کنسانتره 10 درصد افزودنی خوراک ماهیان سردابی (قزل‌آلا)

مزایا:

 • حاوی اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها و مواد معدنی مورد نیاز ماهیان قزل‌آلا
 • کاهش تلفات و افزایش ایمنی
 • حاوی محرک‌های رشد، ایمنی و سین‌بیوتیک‌ها
 • کاهش ضریب تبدیل غذایی
 • افزایش میزان ماند‌گاری

آنالیز تقریبی کنسانتره 10 درصد خوراک ماهی قزل‌آلا

انرژی قابل متابولیسم پروتئین خام کلسیم سدیم فسفر کل فیبر خام متیونین (قابل‌هضم) متیونین + سیستین لیزین (قابل‌هضم) ترئونین (قابل‌هضم)
1950 36 17 9/5 3/2 9/4 5/9 10 9/4 3

 

نوع بسته‌بندی:

پاکت‌های 25 کیلوگرمی

میزان مصرف و شرایط نگهداری:

به میزان 100 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک استفاده‌شود. محصول تا مدت 6 ماه پس از تولید قابلیت ماندگاری دارد. در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد، بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرندگان و جوند‌گان نگهداری‌شود.

 

خوراک ماهیان گرمابی (کپور)

مزايا:

*تأمین‌کننده نياز‌های تخصصی ماهيان گرم‌آبی

*بالانس کامل پروفايل اسيد‌های آمينه و چرب

*حاوی محرک‌های رشد، ايمنی و سين‌بيوتيک‌ها

کاهش ضريب‌تبديل غذايی، افزايش ميزان ماند‌گاری

 

آناليز تقريبی خوراک ماهيان گرم‌آبی:

  پروتئين چربی الیاف خاکستر رطوبت وزن ماهی (گرم) اندازه خوراک دفعات خوراک‌دهی
SFC 38-35 9-6 6-3 11-7 11-5 25-1 8/0 10
FFC 35-30 9-6 7-4 11-7 11-5 100-25 2-5/1 8-6
GFC1 32-30 9-6 7-4 11-7 11-5 400-100 4-3 7-5
GFC2 32-30 9-6 7-4 11-7 11-5 600-400 6-5 4-3
GFC3 31-29 9-6 8-4 11-7 11-5 900-600 8-7 3-2
GFC4 31-29 12-9 8-4 11-7 11-5 900 < 10-9 2

 

*شرایط نگهداری: در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرند‌گان و جوند‌گان نگهداری‌شود.

اقلام تشکيل‌دهنده:

پودر ماهی، پودر گوشت، کنجاله‌های گياهی، گلوتن ذرت، گلوتن گندم، مکمل‌های ويتامينه و معدنی، محرک‌های رشد، سین‌بیوتيک‌ها، آنتی‌اکسیدان و توکسین‌بايندر.

خوراک میگو

کنسانتره 5/0 درصد افزودنی خوراک میگو:

مزایا:

 • حاوی اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها و مواد معدنی مورد نیاز میگو
 • حاوی توکسین‌بایندر، اسیدی‌فایر و اینوزیتول
 • حاوی محرک‌های رشد، ایمنی و سین‌بیوتیک‌ها
 • کاهش ضریب تبدیل غذایی
 • افزایش میزان ماند‌گاری

 

آنالیز تقریبی کنسانتره 5/0 درصد خوراک میگو

انرژی قابل متابولیسم پروتئین خام کلسیم سدیم فسفر کل فیبر خام متیونین (قابل‌هضم) متیونین + سیستین لیزین (قابل‌هضم) ترئونین (قابل‌هضم)
145 6/5 85/1 5 00/0 6 /0 12/0 37/0 31/0 069/0 079/0

 

نوع بسته‌بندی:

پاکت‌های 25 کیلوگرمی

میزان مصرف و شرایط نگهداری:

به میزان 5 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک استفاده‌شود. محصول تا مدت 6 ماه پس از تولید قابلیت ماندگاری دارد. در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد، بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرندگان و جوند‌گان نگهداری‌شود.