مشاهده همه 2 نتیجه

مکمل آبزیان معدنی

ماهیان پرورش‌یافته در استخر‌ها، جهت رشد و حفظ سلامت خود به مواد معدنی هر چند در سطوح کم نياز‌دارند. استفاده از سطوح مطلوب مواد معدنی در مکمل آبزیان بسيار مهم است مواد معدنی نقش مهمی در متابوليسم غذا، شکل‌گیری ساختار‌های استخوانی و فلس‌ها، اسکلت خارجی و … دارند.

مکمل آبزیان ویتامینه

ماهیان پرورش‌یافته در استخر‌ها، جهت رشد و حفظ سلامت خود به ویتامين‌ها هر چند در سطوح کم نياز‌دارند. استفاده از سطوح مطلوب ویتامين‌ها در مکمل آبزیان بسيار مهم است مثلا سطوح مازاد (بیش از نياز) ویتامين‌های محلول در چربی می‌تواند منجر به مسموميت‌شود. از طرف ديگر کمبود ويتامين‌ها در ماهی سبب بروز مشکلاتی مانند کاهش رشد، ناهنجاری‌های چشمی، آسیب‌دید‌گی کلاژن، بيماری‌های پوستی و … ‌شود.