خوراک ماهیان گرمابی (کپور)

مزايا:

*تأمین‌کننده نياز‌های تخصصی ماهيان گرم‌آبی

*بالانس کامل پروفايل اسيد‌های آمينه و چرب

*حاوی محرک‌های رشد، ايمنی و سين‌بيوتيک‌ها

کاهش ضريب‌تبديل غذايی، افزايش ميزان ماند‌گاری

 

آناليز تقريبی خوراک ماهيان گرم‌آبی:

  پروتئين چربی الیاف خاکستر رطوبت وزن ماهی (گرم) اندازه خوراک دفعات خوراک‌دهی
SFC 38-35 9-6 6-3 11-7 11-5 25-1 8/0 10
FFC 35-30 9-6 7-4 11-7 11-5 100-25 2-5/1 8-6
GFC1 32-30 9-6 7-4 11-7 11-5 400-100 4-3 7-5
GFC2 32-30 9-6 7-4 11-7 11-5 600-400 6-5 4-3
GFC3 31-29 9-6 8-4 11-7 11-5 900-600 8-7 3-2
GFC4 31-29 12-9 8-4 11-7 11-5 900 < 10-9 2

 

*شرایط نگهداری: در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرند‌گان و جوند‌گان نگهداری‌شود.

اقلام تشکيل‌دهنده:

پودر ماهی، پودر گوشت، کنجاله‌های گياهی، گلوتن ذرت، گلوتن گندم، مکمل‌های ويتامينه و معدنی، محرک‌های رشد، سین‌بیوتيک‌ها، آنتی‌اکسیدان و توکسین‌بايندر.

دسته بندی: