مکمل آبزیان ویتامینه

ماهیان پرورش‌یافته در استخر‌ها، جهت رشد و حفظ سلامت خود به ویتامين‌ها هر چند در سطوح کم نياز‌دارند. استفاده از سطوح مطلوب ویتامين‌ها در مکمل آبزیان بسيار مهم است مثلا سطوح مازاد (بیش از نياز) ویتامين‌های محلول در چربی می‌تواند منجر به مسموميت‌شود. از طرف ديگر کمبود ويتامين‌ها در ماهی سبب بروز مشکلاتی مانند کاهش رشد، ناهنجاری‌های چشمی، آسیب‌دید‌گی کلاژن، بيماری‌های پوستی و … ‌شود.

دسته بندی: