مکمل مرغ تخمگذار ویتامینه

ويتامين‌ها در مرغ‌های تخمگذار نقش بسیار مهمی در تولید تخم‌مرغ دارند. ویتامين D3 در متابوليسم استخوان و استفاده‌ی بهینه از کلسیم و فسفر ضروری است. اين ويتامين در متابولیسم کلسیم و فسفر برای تشکیل پوسته‌ی تخم‌مرغ نقش مهمی برعهده‌دارد به‌طوری که عدم تأمين سطح ويتامين D3 موردنیاز پرنده سبب کاهش ضخامت پوسته‌ی تخم‌مرغ و کاهش توليد تخم‌مرغ می‌شود.

مزايا: 

  • فرموله‌شده براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از نژاد‌ها
  • استفاده از مواد اوليه‌ی باکیفیت و معتبر
  • تولید مکمل‌های ویژه برای دور‌ه‌های پرورش و توليد

روش مصرف و شرایط نگهداری:

  • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه به همراه 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در هر یک تن خوراک
  • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور نگهداری‌شود.
دسته بندی: