مکمل مرغ مادر معدنی

مرغ‌های مادر جهت تولید تخم‌مرغ به منظور جوجه‌درآوری اهمیت بسیار ویژه‌ای در صنعت طيور دارند. تأمين کامل احتياجات غذایی مرغ‌های مادر به منظور توليد تخم‌مرغ‌های بارور، توليد تخم‌مرغ‌های با پوسته‌ی ضخيم جهت جلوگیری از شکسته‌شدن آنها حين حمل‌و‌نقل، تأمين نياز‌های ويتامينه و معدنی جنين جوجه‌ها طی دوره‌ی انکوباسيون، جلوگیری از مرگ و میر جنينی و توليد تخم‌مرغ‌های با وزن مطلوب جهت توليد جوجه‌های با وزن آغازين مطلوب بسیار حائز اهميت است. به همین دليل استفاده از منابع مکمل ويتامينه و معدنی مناسب و با کيفيت، در دوره‌‌های پرورش و توليد مرغ‌های مادر توصيه‌می‌شود. این شرکت علاوه بر توليد مکمل‌های ويتامينه و معدنی براساس راهنمای مديریتی هر يک از سویه‌ها، مکمل‌های ویژه‌ای را با فرمولاسيون اختصاصی خود نيز توليد‌می‌کند.

مزایا

  • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
  • تأمين تمامی نياز‌های ويتامينی و معدنی مرغ‌های مادر براساس جدید‌ترين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از سویه‌ها
  • فرمولاسیون اختصاصی مکمل‌های مرغ مادر جهت افزايش جوجه‌درآوری و سلامت مرغ مادر و جوجه‌ها

 روش مصرف و نگهداری: 

  • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
  • بسته‌بندی در پاکت‌های کامپوزیت 25 کيلوگرمی
  • در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.
دسته بندی: