مکمل مرغ گوشتی معدنی

مکمل‌ معدنی عبارتند از مخلوط مواد غیرآلی که به مقدار لازم به خوراک اضافه گردیده و جهت فعالیت‌های بیولوژیک و تنظیم متابولیسم طبیعی بدن ضروری می­باشند. مکمل­های معدنی شامل مخلوط مواد معدنی ریز مقدار و عناصر کمیاب با کمیت و کیفیت مناسب جهت تأمین مواد مغذی­، کارایی مطلوب خوراک، پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کمبود آنها، مقابله با استرس­ها و حفظ تولید در سطح مطلوب به سایر اقلام جیره اضافه می­گردند.

مزايا:

  • تأمين ويتامين‌ها و مواد معدنی مورد نياز هر سویه براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از آنها
  • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
  • تأمين نياز‌های پرنده به منظور رشد مطلوب، بهبود عملکرد و ضريب‌تبديل

روش مصرف و شرایط نگهداری:

  • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
  • در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.
  • بسته‌بندی در کيسه‌های کامپوزيت 25 کیلوگرمی
دسته بندی: