مکمل مرغ گوشتی ویتامینه

مکمل‌ ويتامينه عبارتند از مخلوط ویتامین­های لازم و ضروری با کمیت و کیفیت مناسب که برای تأمین ویتامین‌های مورد نیاز و کارایی مطلوب خوراک، پیشگیری از بیماری­های ناشی از کمبود آنها و مقابله با استرس­ها و حفظ تولید در سطح مطلوب به سایر اقلام خوراک اضافه می­شوند.

مزايا:

  • تأمين ويتامين‌ها و مواد معدنی مورد نياز هر سویه براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از آنها
  • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
  • تأمين نياز‌های پرنده به منظور رشد مطلوب، بهبود عملکرد و ضريب‌تبديل

روش مصرف و شرایط نگهداری:

  • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
  • در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.

بسته‌بندی در کيسه‌های کامپوزيت 25 کیلوگرمی

دسته بندی: