پاپی

خوراک اختصاصی توله‌سگ‌ها با توجه به اهميت تغذيه‌ آنها بعد از سپری‌شدن دوره‌ شیرخواری تولید شده تا موجب کاهش حساسیت‌های گوارشی و هم‌چنين افزايش سازگاری آنها به تغييرات جیره ‌شود. در توليد اين محصول، توجه ویژه‌ای به میزان اسید‌های چرب امگا 3 و 6، رشد و هم‌چنين سلامت کامل دندان‌ها ‌شده‌است.

دسته بندی: