کنسانتره سوپر نوتریتاپ 2/5 درصد

مزایا:

  • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
  • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
  • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
  • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس 308 آربوراکرزپلاس
  • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان
  • استفاده از افزودنی‌های ویژه در ترکيب اين نوع کنسانتره

آنالیز کنسانتره سوپر نوتریتاپ  5/2 % A و B

آنالیز شیمیایی واحد کنسانتره سوپر نوتریتاپ

 5/2 % A

کنسانتره سوپر نوتریتاپ

 5/2 % B

با نمک بدون نمک با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی Kg/kcal 2440 2425
پروتئین % 15 5/15
کلسیم % 18 5/20
فسفر (قابل‌دسترس) % 12 11
سدیم % 8/5 66/2 3/5 34/2
کلر % 6/5 5/0 5/5 7/0
لیزین (قابل‌هضم) % 66/2 91/4
متیونین (قابل‌هضم) % 15/6 7/4
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 55/6 25/5
ترئونین (قابل‌هضم) % 6/3 78/1
  • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

روش مصرف:  

  • میزان کنسانتره سوپر نوتریتاپ 5/2 درصد A و B مورد نیاز جهت ده هزار قطعه جوجه گوشتی برای یک دوره پرورش به ترتیب برابر 400 و 800 کیلوگرم می‌باشد.

بسته‌بندی در کیسه‌های 25 کيلوگرمی

دسته بندی: