کنسانتره نوتری‌میکس 2/5 درصد

کنسانتره نوتری‌میکس یکی از کنسانتره‌های تک مرحله‌ای است که برای نژاد‌های مختلف و دان‌های مش و  پلت طراحی و تولید‌شده‌است.

مزایا:

  • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
  • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
  • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
  • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس، آپلاس و کاب
  • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

آنالیز کنسانتره نوتری‌میکس 5/2 درصد دان مش نژاد راس و آپلاس

مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی kg/kcal 2631 متیونین (قابل‌هضم) % 4/5
پروتئین خام % 16 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 65/6
کلسیم % 21 ترئونین (قابل‌هضم) % 28/2
فسفر (قابل‌دسترس) % 3/12 سدیم % 5/5 12/2
لیزین (قابل‌هضم) % 74/3 کلر % 2/6 14/2
  • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.
دسته بندی: