خوراک ماهیان گرمابی (کپور)

مزايا:

*تأمین‌کننده نياز‌های تخصصی ماهيان گرم‌آبی

*بالانس کامل پروفايل اسيد‌های آمينه و چرب

*حاوی محرک‌های رشد، ايمنی و سين‌بيوتيک‌ها

کاهش ضريب‌تبديل غذايی، افزايش ميزان ماند‌گاری

 

آناليز تقريبی خوراک ماهيان گرم‌آبی:

  پروتئين چربی الیاف خاکستر رطوبت وزن ماهی (گرم) اندازه خوراک دفعات خوراک‌دهی
SFC 38-35 9-6 6-3 11-7 11-5 25-1 8/0 10
FFC 35-30 9-6 7-4 11-7 11-5 100-25 2-5/1 8-6
GFC1 32-30 9-6 7-4 11-7 11-5 400-100 4-3 7-5
GFC2 32-30 9-6 7-4 11-7 11-5 600-400 6-5 4-3
GFC3 31-29 9-6 8-4 11-7 11-5 900-600 8-7 3-2
GFC4 31-29 12-9 8-4 11-7 11-5 900 < 10-9 2

 

*شرایط نگهداری: در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرند‌گان و جوند‌گان نگهداری‌شود.

اقلام تشکيل‌دهنده:

پودر ماهی، پودر گوشت، کنجاله‌های گياهی، گلوتن ذرت، گلوتن گندم، مکمل‌های ويتامينه و معدنی، محرک‌های رشد، سین‌بیوتيک‌ها، آنتی‌اکسیدان و توکسین‌بايندر.

خوراک میگو

کنسانتره 5/0 درصد افزودنی خوراک میگو:

مزایا:

 • حاوی اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها و مواد معدنی مورد نیاز میگو
 • حاوی توکسین‌بایندر، اسیدی‌فایر و اینوزیتول
 • حاوی محرک‌های رشد، ایمنی و سین‌بیوتیک‌ها
 • کاهش ضریب تبدیل غذایی
 • افزایش میزان ماند‌گاری

 

آنالیز تقریبی کنسانتره 5/0 درصد خوراک میگو

انرژی قابل متابولیسم پروتئین خام کلسیم سدیم فسفر کل فیبر خام متیونین (قابل‌هضم) متیونین + سیستین لیزین (قابل‌هضم) ترئونین (قابل‌هضم)
145 6/5 85/1 5 00/0 6 /0 12/0 37/0 31/0 069/0 079/0

 

نوع بسته‌بندی:

پاکت‌های 25 کیلوگرمی

میزان مصرف و شرایط نگهداری:

به میزان 5 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک استفاده‌شود. محصول تا مدت 6 ماه پس از تولید قابلیت ماندگاری دارد. در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد، بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرندگان و جوند‌گان نگهداری‌شود.

 

خوراک ماهیان خاویاری

کنسانتره 10 درصد افزودنی خوراک ماهیان خاویاری:

مزایا:

 • حاوی اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها و مواد معدنی مورد نیاز ماهیان خاویاری
 • کاهش تلفات و افزایش ایمنی
 • حاوی محرک‌های رشد، ایمنی و سین‌بیوتیک
 • کاهش ضریب تبدیل غذایی
 • افزایش میزان ماندگاری

آنالیز تقریبی کنسانتره 10 درصد خوراک ماهیان خاویاری

انرژی قابل متابولیسم پروتئین خام کلسیم سدیم فسفر کل فیبر خام متیونین (قابل‌هضم) متیونین + سیستین لیزین (قابل‌هضم) ترئونین (قابل‌هضم)
1900 37 5/15 1/5 5/2 2/5 9 4/9 5/4 9/2

 

نوع بسته‌بندی:

پاکت‌های 25 کیلوگرمی

میزان مصرف و شرایط نگهداری:

به میزان 100 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک استفاده‌شود. محصول تا مدت 6 ماه پس از تولید قابلیت ماندگاری دارد. در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد، بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرندگان و جوند‌گان نگهداری‌شود.

خوراک ماهیان سردابی (قزل‌آلا)

کنسانتره 10 درصد افزودنی خوراک ماهیان سردابی (قزل‌آلا)

مزایا:

 • حاوی اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها و مواد معدنی مورد نیاز ماهیان قزل‌آلا
 • کاهش تلفات و افزایش ایمنی
 • حاوی محرک‌های رشد، ایمنی و سین‌بیوتیک‌ها
 • کاهش ضریب تبدیل غذایی
 • افزایش میزان ماند‌گاری

آنالیز تقریبی کنسانتره 10 درصد خوراک ماهی قزل‌آلا

انرژی قابل متابولیسم پروتئین خام کلسیم سدیم فسفر کل فیبر خام متیونین (قابل‌هضم) متیونین + سیستین لیزین (قابل‌هضم) ترئونین (قابل‌هضم)
1950 36 17 9/5 3/2 9/4 5/9 10 9/4 3

 

نوع بسته‌بندی:

پاکت‌های 25 کیلوگرمی

میزان مصرف و شرایط نگهداری:

به میزان 100 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک استفاده‌شود. محصول تا مدت 6 ماه پس از تولید قابلیت ماندگاری دارد. در دمای حداکثر 25 درجه سانتی‌گراد، بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرندگان و جوند‌گان نگهداری‌شود.

 

مکمل آبزیان ویتامینه

ماهیان پرورش‌یافته در استخر‌ها، جهت رشد و حفظ سلامت خود به ویتامين‌ها هر چند در سطوح کم نياز‌دارند. استفاده از سطوح مطلوب ویتامين‌ها در مکمل آبزیان بسيار مهم است مثلا سطوح مازاد (بیش از نياز) ویتامين‌های محلول در چربی می‌تواند منجر به مسموميت‌شود. از طرف ديگر کمبود ويتامين‌ها در ماهی سبب بروز مشکلاتی مانند کاهش رشد، ناهنجاری‌های چشمی، آسیب‌دید‌گی کلاژن، بيماری‌های پوستی و … ‌شود.

مکمل آبزیان معدنی

ماهیان پرورش‌یافته در استخر‌ها، جهت رشد و حفظ سلامت خود به مواد معدنی هر چند در سطوح کم نياز‌دارند. استفاده از سطوح مطلوب مواد معدنی در مکمل آبزیان بسيار مهم است مواد معدنی نقش مهمی در متابوليسم غذا، شکل‌گیری ساختار‌های استخوانی و فلس‌ها، اسکلت خارجی و … دارند.