آدرس ما

دفترمرکزی: مازندران، قائم شهر، خیابان جویبار، روبروی کوچه شهید رجایی، ساختمان پارس

کارخانه: مازندران، سوادکوه شمالی، شیرگاه، شهرک صنعتی اسلام آباد

تلفن تماس

دفتر بازرگانی: 6 – 01142085732
کارخانه: 2 – 01142482891

ایمیل

info@savadkooh-group.com

WHATSAPP

@savadkouh-group

TWITTER

@savadkouh-group

FACEBOOK

@savadkouh-group

INSTAGRAM

@savadkouh-group